Mini rups sonderingen • Inpandig sonderen • Advies

Sondering Veendam

Sondering laten uitvoeren in Veendam

Wilt u in Veendam gaan bouwen op een stuk grond? Dan is het belangrijk om te weten wat de kwaliteit van de bouwgrond is. Om de kwaliteit te bepalen kan u een sondering laten uitvoeren. Door de sondering krijgt u informatie over de bodemopbouw, de draagkracht en dieptes van de diverse grondlagen. Met deze gegevens kan een paallengte worden bepaald onder een gebouw.

 

 

 

Grondankers
minirups sonderen

Sonderingen overal in Veendam

In Veendam is het vaak lastig om een sondering te laten uitvoeren. Er zijn genoeg situaties denkbaar waarbij in een bedrijfspand of woning inpandig gesondeerd moet worden. Denk bijvoorbeeld aan het aanleggen van een kelder, het opbouwen van een extra etage, een verzakking van het gebouw of een nieuwe fundering.

Sonderingmachines zijn vaak erg groot en kunnen niet in achtertuinen, huizen of bedrijfspanden komen. Hooyberg Sonderingen kan op elke locatie een sondering uitvoeren. Voor locaties die niet met grote voertuigen te bereiken zijn, hebben wij een mini rups in bezit. Deze sonderingen worden uitgevoerd voor achter- of zij aanbouw maar ook funderingsherstel.

Hoe werkt een sondering?

Bij een sondering wordt een conus (kegelvormige punt) hydraulisch de grond ingedrukt en meet men de weerstand, de plaatselijke wrijving en de helling. Op de sondeergrafiek wordt ook het wrijvingsgetal gepresenteerd. Het wrijvingsgetal geeft een nog beter inzicht in de grondsoort in de verschillende bodemlagen. Indien de conus tevens is uitgerust met sensoren welke de waterspanning kunnen registreren kan worden bepaald of zich in de bodem ook waterover- of wateronderspanningen voordoen. Van alle metingen en bevindingen ontvangt u een sonderingsrapport waardoor u veilig kan gaan bouwen. De sonderingen worden uitgevoerd conform NEN-EN-ISO 22476-1:2012,IDT.

inpandig-sonderen

Contact

Voor het maken van een afspraak of het aanvragen van een vrijblijvende offerte kunt u contact opnemen via:

Hooyberg Sonderingen

Stationsbuurt 2
1654 EH Benningbroek

Tel: 06-20837996
Mail: info@hooybergsonderingen.nl

Kvk: 72438312

advies
© 2024 Hooyberg Sonderingen - Privacy Policy & Cookienotice - Sitemap