Mini rups sonderingen • Inpandig sonderen • Advies

Sonderingen

Sondering laten uitvoeren

Wilt u gaan bouwen op een stuk grond? Dan is het belangrijk om te weten wat de kwaliteit van de bouwgrond is. Om de kwaliteit te bepalen kan u een sondering laten uitvoeren. Door de sondering krijgt u informatie over de bodemopbouw, de draagkracht en dieptes van de diverse grondlagen. Met deze gegevens kan een paallengte worden bepaald onder een gebouw.

 

 

 

Hooyberg-1
sonderen

Sonderingsrapport

Bij een sondering wordt een conus (kegelvormige punt) hydraulisch de grond ingedrukt en meet men de weerstand, de plaatselijke wrijving en de helling. Op de sondeergrafiek wordt ook het wrijvingsgetal gepresenteerd. Het wrijvingsgetal geeft een nog beter inzicht in de grondsoort in de verschillende bodemlagen. Indien de conus tevens is uitgerust met sensoren welke de waterspanning kunnen registreren kan worden bepaald of zich in de bodem ook waterover- of wateronderspanningen voordoen. Van alle metingen en bevindingen ontvangt u een sonderingsrapport waardoor u veilig kan gaan bouwen. De sonderingen worden uitgevoerd conform NEN-EN-ISO 22476-1:2012,IDT.

Sonderingen op elke locatie

Hooyberg Sonderingen kan op elke locatie een sondering uitvoeren. Voor locaties die niet met grote voertuigen te bereiken zijn, hebben wij een mini rups in bezit. Deze sonderingen worden uitgevoerd voor achter- of zij aanbouw maar ook funderingsherstel.

Ook op lastig bereikbare plaatsen kunnen wij sonderen. Er zijn genoeg situaties denkbaar waarbij in een bedrijfspand of woning inpandig gesondeerd moet worden. Denk bijvoorbeeld aan het aanleggen van een kelder, het opbouwen van een extra etage op een woning, het aanleggen van een nieuwe fundering in een pand als er zware machines geplaatst moeten worden of bij verzakkingen van gebouwen.

Nu kun je niet met een vrachtwagen of zware machine naar binnenrijden voor de sondering. Bij het inpandig sonderen wordt daarom gebruik gemaakt van speciaal sondeermateriaal, waarmee een diepe sondering uitgevoerd kan worden. Hooyberg Sonderingen beschikt over deze apparatuur.

inpandig-sonderen

Contact

Voor het maken van een afspraak of het aanvragen van een vrijblijvende offerte kunt u contact opnemen via:

Hooyberg Sonderingen

De krommert 102
1474 PS Oosthuizen

Tel: 06-20837996
Mail: info@hooybergsonderingen.nl

Kvk: 72438312

advies
© 2024 Hooyberg Sonderingen - Privacy Policy & Cookienotice - Sitemap